Detaylı bilgi ve randevu için Bize Ulaşın

-bubala kids-

  Bubala Kids Ailesi Olarak Sİzlere ve En değerlimiz Çocuklarımıza verdiğimiz Eğitimlerimize Göz Atalım...

Hareket Eğitimi

Çocuklarda motorik özelliklerin mümkün olan en üst seviyeye çıkartılması şeklinde tanımlayabileceğimiz hareket eğitimi; fiziksel becerilerin yanında çocuğun kendini ifade edebilmesi için yeni yöntemler bulmasına, problem çözme yeteneğini geliştirmesine olumlu katkılar sunan, dikkat ve zihinsel becerilerinde tam anlamıyla gelişimini sağlayan planlı ve sistematik bir çalışmadır. Kısaca hareketin keşfedilmesi ve üretilmesi olarak tanımlanabilir.

Davranış Eğitimi

 Bedensel, zihinsel veya ruhsal yönden rahatsızlıkları nedeniyle hayatın gereklerine uyma problemi yaşayan çocuklar için özel bir eğitim sağlanmaktadır. Çocukların toplum içinde kendi kendilerine yeterli olmalarını sağlayacak becerileri kazandırarak eksiklik hissedecekleri duygu davranış ve hareket kabiliyeti kazandırmaktayız. Bu sayede hissedecekleri eksikliğin çocuklarda davranış problemi haline dönüşüm etkileri de minimize edilmektedir.

Akran (Kaynaştırma) Eğitimi

Benzer sosyal grup içinde , aynı seviyede olan , çocuklarımızın birbirlerine öğrenmek ve öğretmek için yardımcı olmalarıdır. Akran eğitimi çocukların birbirlerini olumlu yönde etkileyebilmeleri üzerine kuruludur.

Akademi Eğitimi

Çocuklarımızın tam bağımsız olmaları için gerekli ve yaşına uygun öz bakım, zihinsel, sosyal ve iletişim becerilerini kazanmaları için verilen eğitimdir. ​

Sıkça Sorulan Sorular

Bubala Kids Akademisinin kuruluş amacı davranış ve hareket eğitimi temelli eğitimler vermektedir. Öğrencilerimize yönelik dikkat – odak arttırma, göz kontağı kurma, komut alabilme gibi sosyal iletişim becerileri ve spor faaliyetleriyle birlikte vücut fonksiyonlarını arttırmaya yönelik çalışmalar yapmaktayız. Belirli bir seviyeye gelen öğrencilerimiz için de akran eğitimi için grup dersleri vermekteyiz.

Bubala Kids Davranış ve Hareket Eğitimi Akademisi Adana'nın ilk davranış ve hareket eğitimi akademisidir. Alanında Uzman kadrosu ile çocuklarımıza hem eğitim veriyor hemde bunu onlara en temel duygu olan sevgimizi vererek yapıyoruz.

Öncelikle Otizm Davranış ve Hareket Eğitimini en başta sayabiliriz. Bunula birlikte Akran Eğitimi (Kaynaştırma), Duyu Bütünleme ile özel çocuklarımızın sosyal hayatlarında ihtiyaç duydukları tüm sürece hakimiz. Bununla birlikte Yarım gün oyun grupları ve Çocuk Atolyeleri ile de tüm çocuklarımızın Hareket ve gelişim yönünden destekliyoruz.

* Otizm Spektrum Bozukluğu
* Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu
* Duygusal-Davranışsal Bozukluklar
* Zihinsel Yetersizlik (Hafif, Orta, Ağır, Çok Ağır)
* Sosyal Uyum Güçlüğü
* Özel Öğrenme Güçlüğü
* Down Sendromlular
* Dil ve Konuşma Güçlüğü
* İşitme Yetersizliği
* Görme Yetersizliği
* Ortopedik Yetersizlik
* Birden Fazla Alanda Yetersizlik 
* Sinir Sisteminin Zedelenmesi ile Ortaya Çıkan Yetersizlik
* Duygusal Uyum Güçlüğü
* Süreğen Hastalık 
* Üstün veya Özel Yetenekliler ve
 NORMAL GELİŞİM GÖSTEREN BÜTÜN ÇOCUKLAR

Eğitim programlarımız ailelerimiz kayıt için geldiklerinde öğrenciye yapılan değerlendirme testi neticesinde koçlarımız tarafından ihtiyaç durumu tespit edilerek yapılmaktadır. Her öğrencinin ihtiyaçları farklılıklar gösterirken, seans sayısı ve eğitim programlaması ailelere aktarılır.

Genç, dinamik ve alanında uzman eğitim koçlarımızla kendi sektöründe Adana’da ilk olan akademimiz açıldığı günden bu yana elinden tutmuş olduğu özel gereksinimli bütün çocuklara birçok şey katmış ve katmaya devam etmektedir. Eğitim açısından tamamen şeffaf ve öğrenci odaklı şekilde çalışmalar yaparak kameralı ortamda velilerimizin her yapılan çalışmaya tanık olmasını, ders öncesi ve sonralarında öğretmenlerimizle iletişim halinde bir takım olmasını sağlamaktayız. Velilerimize ders sonunda derse dair videolar atmaktayız. En büyük referansımız akademimizde eğitim alan velilerimizdir.

Otizm Davranış ve Hareket Eğitimi

Nörogelişimsel bir farklılık olarak bilinen otizm için spor ve hareket eğitiminin önemi her geçen gün artmaktadır. Temel hareket becerileri(koşma, atma, yakalama, fırlatma, vurma ve dengeleme) normal gelişim gösteren çocuklarda doğal yollarla öğrenilebilirken, otizmli çocuklarda çoğu zaman motor becerilerde bazı problemler görülür ve bu nedenle bir uzman desteğine ihtiyaç duyulur. Otizmli çocuklarda fiziksel egzersiz ihmal edilemeyecek kadar önemlidir. Sporun önemine inanın. Faydalarını şöyle sıralayabiliriz ;
•Dikkat süresini geliştirir.

•Çevreye karşı ilgiyi arttırır.
•Oyuncaklarıyla veya diğer nesnelerle amacına uygun oynar.
•El-göz koordinasyonunu geliştirir.
•Duygusal alanda gelişimi hızlandırır.(kazanınca sevinme, kaybedince üzülme vs.)
•Disiplinli ve düzenli olmayı sağlar.
•Benlik bilincini geliştirir.
•Sosyal alanda adaptasyonu hızlandırır.
•Özgüven artışı sağlar.
•Sosyal iletişimi artırır.
•Akranlarıyla arasında ki iletişimi kuvvetlendirir.
•Vücut koordinasyonunu sağlar.
•Eklem/kas gelişimini güçlendirir.
•Problem çözebilme yetisini kuvvetlendirir.
•Öğrenmeyi kolaylaştırır ve kalıcılığını sağlar.
•Göz teması kurabilme ( ismi ile seslenildiğinde genelde dönüp bakar.)
•Kendi kendine oyun kurma ve oynama.
•Kendini koruma ve çevresinde ki olumsuz durumlara karşı hareket etme bilinci.
•Motor beceriler ve denge sistemini geliştirir.( vestibüler sistem )
•Vücut farkındalığı (proprioseptif) gelişir.( hareketlerini düzgün ve kontrollü yapamadıkları için nesneleri kırabilir; çevredeki eşyalara sıklıkla çarpabilirler.)
•Motor taklit becerileri gelişir.

Detaylı Bilgi Al

Bubala Kids Olarak Hedeflerimiz Nelerdir?

Eski Köye Yeni Adet Getirmek, Ezber Bozan Sıradışı İşler Yapmak 

Tecrübemiz , eğitim kadromuz ve çocuklara karşı olan sevgimizle tüm özel gereksinimli çocukların hayatına dokunma

Modern eğitim anlayışımız ve çocuk odaklı kişiye özel ders planı ile bireyin yaşam kalitesini üst seviye çıkarmak.