Hizmetlerimiz

Hareket Eğitimi 

 Çocuklarda motorik özelliklerin mümkün olan en üst seviyeye çıkartılması şeklinde tanımlayabileceğimiz hareket eğitimi; fiziksel becerilerin yanında çocuğun kendini ifade edebilmesi için yeni yöntemler bulmasına, problem çözme yeteneğini geliştirmesine olumlu katkılar sunan, dikkat ve zihinsel becerilerinde tam anlamıyla gelişimini sağlayan planlı ve sistematik bir çalışmadır. Kısaca hareketin keşfedilmesi ve üretilmesi olarak tanımlanabilir.

Davranış Eğitimi

Bedensel, zihinsel veya ruhsal yönden rahatsızlıkları nedeniyle hayatın gereklerine uyma problemi yaşayan çocuklar için özel bir eğitim sağlanmaktadır. Çocukların toplum içinde kendi kendilerine yeterli olmalarını sağlayacak becerileri kazandırarak eksiklik hissedecekleri duygu davranış ve hareket kabiliyeti kazandırmaktayız. Bu sayede hissedecekleri eksikliğin çocuklarda davranış problemi haline dönüşüm etkileri de minimize edilmektedir. 

Akran Eğitimi (Kaynaştırma)​

 Benzer sosyal grup içinde , aynı seviyede olan , çocuklarımızın birbirlerine öğrenmek ve öğretmek için yardımcı olmalarıdır. Akran eğitimi çocukların birbirlerini olumlu yönde etkileyebilmeleri üzerine kuruludur.

Akademi Eğitimi

Çocuklarımızın tam bağımsız olmaları için gerekli ve yaşına uygun özbakım, zihinsel, sosyal ve iletişim becerilerini kazanmaları için verilen eğitimdir. 

KİMLER BİZE BAŞVURU YAPABİLİR?
* Otizm Spektrum Bozukluğu
* Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu
* Duygusal-Davranışsal Bozukluklar
* Zihinsel Yetersizlik (Hafif, Orta, Ağır, Çok Ağır)
* Sosyal Uyum Güçlüğü
* Özel Öğrenme Güçlüğü
* Down Sendromlular
* Dil ve Konuşma Güçlüğü
* İşitme Yetersizliği
* Görme Yetersizliği
* Ortopedik Yetersizlik
* Birden Fazla Alanda Yetersizlik 
* Sinir Sisteminin Zedelenmesi ile Ortaya Çıkan Yetersizlik
* Duygusal Uyum Güçlüğü
* Süreğen Hastalık 
* Üstün veya Özel Yetenekliler ve
 NORMAL GELİŞİM GÖSTEREN BÜTÜN ÇOCUKLAR

SİZLERİ DE AKADEMİMİZDE GÖRMEKTEN MUTLULUK DUYARIZ.